IsoMatch FarmCentre z nowym i świeżym wyglądem

Kverneland Group nieustannie stara się zapewnić rolnikom najbardziej aktualne i łatwe w użyciu narzędzia telematyczne. Nowa wersja IsoMatch FarmCentre ma nie tylko nowy, świeży wygląd, ale także nowy, intuicyjny pulpit nawigacyjny, pokazujący ważne informacje o narzędziu i pracy operatora w polu.

Dzisiejsze rolnictwo ewoluowało od indywidualnego rzemiosła do rolnictwa precyzyjnego. Napędzany przez zaawansowaną technologię, ten sposób gospodarowania ma ogromny wpływ na tradycyjne podejście do rolnictwa na całym świecie. Aby umożliwić optymalizację maszyn i lepszy przegląd zarządzania gospodarstwem, Kverneland Group Mechatronics opracował IsoMatch FarmCentre.

Jedną z kilku dodanych funkcji jest to, że użytkownik będzie mógł teraz wizualizować kluczowe parametry każdego narzędzia na tym dedykowanym pulpicie. Parametry te obejmują zarówno te odpowiadające samemu narzędziu, jak i te odpowiadające kontrolerowi zadań, co pozwala użytkownikowi na łatwą ocenę wydajności narzędzia, zarówno dla konkretnego zadania, jak i dla całej kampanii lub okresu eksploatacji maszyny. Narzędzie zapewnia również kompatybilność z licencjami innych firm, co jest osiągane poprzez agrirouter.

Ta aktualizacja została zaprojektowana z myślą o prostocie i łatwości użytkowania.  Użytkownicy mogą nadal oczekiwać możliwości tworzenia map, wysyłania zadań, generowania raportów, otrzymywania alertów i wielu innych rzeczy, tak jak w przypadku wcześniejszej wersji, ale dzięki nowej wersji będzie to jeszcze szybsze i łatwiejsze niż dotychczas. Narzędzie to daje użytkownikom możliwość bycia bardziej zrównoważonym, ponieważ używane są dokładne ilości wymaganych płynów lub nawozów, co skutkuje zaoszczędzaniem środków produkcji.

Wyjaśnienie

Platforma typu "wszystko w jednym" z łatwą i czystą konstrukcją

Najbardziej intuicyjny interfejs platformy dla Twoich ciągników, terminali i narzędzi, dzięki czemu jest łatwy w obsłudze. Załatwiaj sprawy szybko i za pomocą kilku kliknięć!

System współpracy zintegrowany z agrirouterem i FMIS

Każdy rolnik ma inne potrzeby, jeśli chodzi o pola i uprawy. To jest powód, dla którego IsoMatch FarmCentre jest połączony z pakietem Agronomic Tools, z integracją dla oprogramowania rolniczego opartego na regionalnych potrzebach, takich jak agrirouter i MyDataPlant.

Pełny przegląd - wszystkie informacje w jednym miejscu, gdziekolwiek jesteś

Na pulpicie nawigacyjnym można zobaczyć wiarygodne spostrzeżenia i otrzymywać aktualizacje stanu podłączonych maszyn w czasie rzeczywistym (aktywne/nieaktywne, położenie na mapie, planowane/wykonane zadania i powiadomienia).

Śledzenie każdego szczegółu dotyczącego maszyn i zadań w systemie

W systemie rejestrowany jest każdy szczegół, od zakończonych zadań po historię alarmów. W zależności od potrzeb można wizualizować i analizować dane w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym. Dane obejmują na przykład wartości CANBUS i ISOBUS, ścieżkę trajektorii lub sumy zastosowań produktów.

Wspiera podejmowanie decyzji dzięki inteligentnym raportom

Optymalizuj wykorzystanie swojej floty poprzez przeglądanie predefiniowanych raportów. Daje on możliwość porównania wartości w oparciu o dane pochodzące bezpośrednio z maszyny.  Zadania mogą być kompilowane dla celów operacyjnych i kontroli fakturowania.

Optymalizacja działań w gospodarstwie dzięki łączności

Zdalna wymiana zadań oszczędza również podróże i czas na polach. Dzięki połączeniu i łatwemu dostępowi do wszystkich informacji o maszynie w czasie rzeczywistym, można zoptymalizować działania w gospodarstwie i być bardziej zrównoważonym, na przykład poprzez zapewnienie, że nie dojdzie do nadmiernego rozlania płynów lub  wysiewu nawozu.

10 listopad 2022