Kverneland Group i AEF

Zadaniem AEF jest dostarczenie informacji i wiedzy niezbędnej do połączenia i wykorzystania rozwiązań elektronicznych i elektrycznych, zarówno przez firmy produkujące sprzęt rolniczy, jak i przez rolników.

Międzynarodowa organizacja branżowa o nazwie AEF została założona w październiku 2008 roku we Frankfurcie, w Niemczech. Jej założycielami było 7 międzynarodowych koncernów zajmujących się produkcją sprzętu rolniczego: Agco, Claas, CNH, Grimme, John Deere, Kverneland Group i Pöttinger. Założycielami były również stowarzyszenia branżowe: AEM (Stowarzyszenie Producentów Sprzętu) i VDMA (Niemiecka Federacja Inżynierów).

AEF powstało w związku z chęcią stworzenia międzynarodowej i niezależnej organizacji. Jako platforma dla użytkownika umożliwia dostęp do materiałów i wiedzy, co prowadzi do większego wykorzystania rozwiązań elektronicznych i elektrycznych w rolnictwie.

Początkowo głównym zadaniem organizacji była popularyzacja i ujednolicenie standardu ISOBUS. Obecnie jednak przemysł rolny wymaga od AEF, aby poza ISOBUS skupiała się na pozostałych innowacyjnych rozwiązaniach, które mogą być wykorzystane w rolnictwie. Dlatego też obecnie działalność organizacji rozszerzyła się i obejmuje: napędy elektryczne, systemy kamer, systemy do zarządzania gospodarstwem, zwiększenie prędkości wymiany danych poprzez ISOBUS oraz wykorzystanie bezprzewodowej komunikacji.

AEF to międzynarodowa platforma, dostępna dla grup lub podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem rozwiązań elektronicznych i elektrycznych. Jest finansowana ze składek członkowskich organizacji założycielskich oraz z opłat za usługi od pozostałych członków organizacji. Obecnie ponad 190 firm, organizacji i stowarzyszeń należy i aktywnie współpracuje w organizacji AEF.

Kverneland Group jest reprezentowany przez dwóch członków. Peter van der Vlugt jest Prezesem organizacji, a Carsten Hühne jest kierownikiem działu ds. Marketingu i Komunikacji w AEF.

Cele AEF
Międzynarodowa popularyzacja i kontynuacja rozwoju technologii elektronicznych i elektrycznych w rolnictwie oraz wdrożenie standardów elektronicznych oraz:
- Koordynacja międzynarodowej współpracy w zakresie technologii elektronicznych w rolnictwie
- Zbudowanie bliskiego partnerstwa pomiędzy producentami maszyn rolniczych, na czym skorzystają użytkownicy sprzętu
- Koordynacja technicznego rozwoju (ISOBUS), w tym zarządzanie i ulepszenie testów certyfikacyjnych
- Wsparcie podczas certyfikacji, organizacja szkoleń, warsztatów, aktywność marketingowa, oraz doradztwo w zakresie międzynarodowych standardów agronomicznych