Technologia Jutra staje się rzeczywistością

Technologia Jutra staje się rzeczywistością

Koncepcja iM FARMING Kverneland Group prezentuje i łączy w sobie przewagę nad konkurentami, oferując maszyny oparte na protokole ISOBUS wraz z kompleksowymi rozwiązaniami elektronicznego sterowania maszynami.

iM FARMING to proste narzędzie pomagające dobrać odpowiednie rozwiązania do Państwa potrzeb, czyniąc pracę prostszą, łatwiejszą i bardziej wydajną.

Maszyny oferowane pod marką Kverneland i Vicon specjalnie zostały zaprojektowane tak, aby zawsze było można dobrać te właściwe do prowadzonej przez Państwa działalności w danym momencie.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta w zakresie komponentów ISOBUS, rozwiązań elektronicznych oraz precyzyjnego rolnictwa odegra kluczową rolę w wydajnym i zrównoważonym rolnictwie w przyszłości.

Maksymalny zwrot z Państwa inwestycji - tym właśnie jest iM FARMING. Inteligentne rozwiązania Kverneland Group umożliwiają efektywne wykorzystanie kosztownych surowców. Jest to konieczność w dzisiejszym rolnictwie, nie tylko ze względu na rosnącą liczbę ludności, ale również ze względu na zyski dla rolnika.

Technologia Jutra staje się rzeczywistością